Biblioteka Miejska w Prochowicach

Biblioteka Miejska w Prochowicach


Biblioteka Miejska w Prochowicach

Instytucją kultury kieruje Bogusława Spryszyńska – Dyrektor

adres:
59-230 Prochowice, Rynek 5

kontakt:
tel. fax 076/ 85-84-687
e-mail: b.spryszynska@poczta.onet.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Facebook