Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich


Koła Gospodyń Wiejskich na terenie Miasta i Gminy Prochowice:

1. Koło Gospodyń Wiejskich Kawice – Małgorzata Rutowicz, tel. 699 931 676
2. Koło Gospodyń Wiejskich Golanka – Dolna Marta Jędras, tel. 692 853 016
3. Koło Gospodyń Wiejskich Lisowice – Prezes Zofia Koszela członek- Elżbieta Zomerfeld, tel. 693 623 584
4. Koło Gospodyń Wiejskich Mierzowice – Danuta Dwojak, tel. 508 267 467

Facebook