Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jednostką budżetową kieruje Agnieszka Rejchan– Dyrektor

adres:
59-230 Prochowice, ul. Lwowska 6

kontakt:
tel. 076/ 85-84-387
e-mail: mgops@mgopsprochowice.pl
http://mgopsprochowice.nbip.pl/

MISJA MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PROCHOWICACH

Facebook