Oferty na zadanie ”Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prochowicach” należy składać w pok. Nr 1 – okno od strony parkingu.

Oferty na zadanie ”Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prochowicach” należy składać w pok. Nr 1 – okno od strony parkingu.

Facebook