Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowaPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM – PODROGRAM 2019


 Harmonogram wydawania żywności

11  luty  2020  WTOREK

 • Dąbie u Sołtysa  Kołodzieja
 • Szczedrzykowice Stacja – u  Sołtysa  Cz Mulki  
 • Szczedrzykowice – Świetlica wiejska 30

                                         Wydawanie  Świetlica  wiej. 17.00 do 20.00 

 • Motyczyn indywidualnie : Guzik , Jasków , Kowalik

12 luty  2020      Środa

 • Kawice

                      Wydawanie u Sołtysa    godz. 14.00 do 18.00

 • Prochowice – Wydawanie     Czwartek  02.2020 , Piątek  14.02.2020

13 luty  2020  Czwratek

 • Golanka Dolna Świetlica Wiejska 

                                 Wydawanie  Świetlica  wiej. 15.00 do 17.00 

 • Lisowice Świetlica Wiejska   przywieźć towar po. godz. 14.00

                                    Wydawanie  Świetlica  wiej. 15.00 do 17.00 

14 luty 2020  Piątek

 • Kwiatkowice

               Wydawanie  u Sołtysa K. Mikusa  15.00 do 17.00 

17 luty 2020  Poniedziałek

 • Mierzowice świetlica  wiejska 

               Wydawanie  Świetlica  wiej. 16.00 do 18.00   

 • Gromadzyń, Rogów   indywidualnie

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH


2019-04-24 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH

2019-02-04 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH

2019-02-01 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH

INFORMACJA PROCHOWICZANIE OTRZYMUJĄ ŻYWNOŚĆ !

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH
HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI Listopad – 2018r.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PACZKI ŻYWNOŚĆIOWE DLA PROCHOWICZAN

U W A G A !!! WYDAWANIEŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH

PROCHOWICKIE BETLEJEM

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBAR-DZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2017

Plakat POPŻ z logo MRPiPS

info. pod plakat

POPŻ 2016 poprawione

Stosowanie wytycznych

Wytyczne IZ dla Podprogramu 2016

 

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014 – 2020

Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku , osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych i posiłków w stołówce Charytatywnej w Prochowicach przez Rzymskokatolicką Parafię w Prochowicach.

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu:
makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy. Także ciepły posiłek od poniedziałku do piątku w Stołówce Charytatywnej w Prochowicach.

Prócz wsparcia żywnościowego, Rzymskokatolicka Parafia w Prochowicach, realizować będzie cykliczne działania :
* warsztaty „Przepisy na przygotowanie posiłków z otrzymywanych produktów żywnościowych z Banu Żywności
* pożegnanie wakacji piknik
* przygotowania do roku szkolnego/ zakupy, sprzątanie przygotowanie kącika do nauki dzieciom/
*pogadanka – czystość to zdrowie
*Spotkanie z psychologiem
* warsztaty – dekoracja świąteczna

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej gminie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Rzymskokatolicka Parafia w Prochowicach objęła wsparciem żywnościowym 290 osób.

Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania -warsztaty gotowania oraz przepisy na przygotowanie posiłków z otrzymywanych produktów żywnościowych z Banu Żywności w Lisowicach przy udziale Koła Gospodyń Wiejskich

Facebook