Rozkład jazdy

Rozkład jazdy


 

Linie komunikacyjne, na których będzie wykonywany przewóz osób przez przewoźnika PKS Lubin w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

Godz. wyjazdu

Linia komunikacyjna

07:15 Prochowice – Lisowice – Mierzowice – Gromadzyń – Prochowice
11:45 Prochowice – Lisowice – Mierzowice – Gromadzyń – Prochowice
07:30 Prochowice – Kwiatkowice – Rogów Legnicki – Prochowice
12:10 Prochowice – Kwiatkowice – Rogów Legnicki – Prochowice
14:30 Prochowice – Kwiatkowice – Rogów Legnicki – Prochowice
07:50 Prochowice-Motyczyn-Dąbie-Cichobórz-Kawice-Szczedrzykowice-Szczedrzykowice-Stacja-Prochowice
13:45 Prochowice-Motyczyn-Dąbie-Cichobórz-Kawice-Szczedrzykowice-Szczedrzykowice-Stacja-Prochowice

 

ULGI NA LINIACH ZAMIEJSKICH („1”; „8”;„10”; „23”; „27”)

obowiązujące od dnia 25.06.2018 r.

PRZEJAZDY BEZPŁATNE NA TERENIE GMIN KUNICE, PROCHOWICE, MIŁKOWICE ORAZ PRZY PRZEJEŹDZIE Z GMINY DO LEGNICY I  ODWROTNIE:

  • dzieci w wieku do 4 lat,
  • osoby, które ukończyły 70 rok życia ( po Legnicy od 65 lat),
  • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, całkowicie niezdolne do pracy i  samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka),
  • dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym na trasie miejsce zamieszkania do miejsca kształcenia , ZOZ itp.
  • opiekun ww. osób niepełnosprawnych.

PRZEJAZDY ULGOWE (ULGA GMINNA 50%) NA TERENIE GMIN KUNICE, PROCHOWICE, MIŁKOWICE ORAZ PRZY PRZEJEŹDZIE Z GMINY DO LEGNICY I ODWROTNIE:

  • emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia ( po Legnicy do ukończenia 65 lat),
  • dzieci w wieku od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (po Legnicy bezpłatnie),
  • uczniowie innych szkół niż legnickie oraz uczniowie legnickich szkół,
  • osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub lekkim (dawna II i III grupa inwalidzka do ukończenia 70 roku życia)

Szczegółowe informacje dotyczące ulg oraz dokumentów niezbędnych do korzystania z ulg zawarte są na stronie internetowe MPK www.mpk.legnica.pl w zakładce „Dla pasażera”.

Facebook