Majówka w Prochowicach w tym roku rozpoczęła się na sportowo. W niedziele 1 maja w prochowickim parku odbył się bowiem „1. Nadkaczawski Bieg z Historią” zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach oraz Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu. Zawody były debiutem organizacyjnym kooperacji Stowarzyszenia i POKiS. Jednakże można szczerze przyznać, że impreza została przeprowadzona na zadowalającym poziomie. Organizując tego typu imprezę sportową, bardzo ważne było dla nas, aby stała się memoriałem Mariana Żukowskiego niewątpliwej ikony prochowickiej społeczności biegaczy. Mamy również nadzieję, że bieg zagości na stałe na sportowo-rekreacyjnej mapie Dolnego Śląska, ponieważ celem imprezy było promowanie zdrowego trybu życia i kultury fizycznej, biegania jako najprostszej aktywności ruchowej. Promowanie współzawodnictwa sportowego, jak również zwrócenie uwagi na walory powiatu legnickiego jako regionu atrakcyjnego do uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.

W biegu łącznie udział wzięło ponad 100 uczestników, w tym do rywalizacji w biegu głównym przystąpiło 70 osób, które do Prochowic przyjechały z całego regionu. Bieg główny odbywał się w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn. Pierwszym uczestnikiem na mecie był Łukasz Garliński z KB Krokus Kwiatkowice z czasem 00:23:46. Natomiast spośród startujących Pań na mecie pierwsza wstawiła się Sara Gościewicz reprezentująca klub BBL Lubin z czasem 00:26:55.

Trasa biegu miała charakter przełajowy i została poprowadzona na ścieżkach zabytkowego parku wokół wyjątkowego założenia zamkowego oraz ścieżek prowadzących przy Kaczawie. Rywalizacja zawodników odbywała się na dystansie 6,3 km.

Dekoracja zawodników odbyła się o godzinie 13.00. Zawodnicy otrzymali medale z rąk Wicestarosty Powiatu Legnickiego Janiny Mazur oraz Radnej Miasta i Gminy Prochowice Jadwigi Leszczyńskiej.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia: Zarządowi Powiatu Legnickiego, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicji Sielickiej, przedstawicielem KB Krokus Kwiatkowice, OSP Prochowice, Prochowickiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu, Przychodni Rejonowej w Prochowicach, Kołu Gospodyń Wiejskich „Kawiczanki”, Feniks-Timing, RCS Lubin, Wolontariuszom oraz Street Food SAQ.

Realizacja zadania publicznego była współfinansowana ze środków budżetu Powiatu Legnickiego.