1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa – najbardziej niszczycielski i krwawy konflikt w dziejach ludzkości. Pierwszym etapem wojny była kampania wrześniowa. Osamotniona Polska zmagała się z przeważającymi siłami III Rzeszy i Związku Radzieckiego. W czasie wojny zginęło ponad 60 milionów ludzi, w tym 6 milionów Polaków.

1 września 1939 r. o godzinie 4.45 pancernik Schleswig-Holstein oddał pierwsze strzał w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Kilka minut później około 4 tysiące niemieckich żołnierzy rozpoczęło szturm. Wśród historyków do dzisiaj trwa spór o chronologicznie pierwszy akt agresji Niemiec wobec Polski, ale to Westerplatte pozostaje symbolicznym miejscem wybuchu największego konfliktu zbrojnego w dziejach.

1 września -logo