18 Dolnośląskie Dni Kultury Kresowej im. Zygmunta Jana Rumla

Koncert pt. Polsko Moja – 10 października br.

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu godz. 17.00

Zapraszamy!