Uroczystości związane z 231. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od Mszy Św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Prochowicach.
Po uroczystym nabożeństwie przez miasteczko w kierunku Rynku przeszedł biało-czerwony korowód.
Mieszkańcy gminy z burmistrz Alicją Sielicką na czele nieśli długą na kilkadziesiąt metrów flagę biało-czerwoną.
W Rynku nie zabrakło patriotycznych akcentów z występami artystycznymi uczniów SP nr 2 w Prochowicach.