Niespełna tydzień został do rozpoczęcia 37. Międzynarodowego Integracyjnego Pleneru Plastycznego w Prochowicach. Jak co roku ostatni tydzień czerwca upłynie pod znakiem sztuk plastycznych. Przez pięć dni lokalni i przyjezdni artyści będą wyzwalać swoją kreatywność i uwieczniać na płótnach prochowickie krajobrazy.

Celem realizacji projektu jest tworzenie warunków do rehabilitacji społecznej poprzez zajęcia skierowane dla artystów amatorów, popularyzacja amatorskiej twórczości artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych, wspieranie talentów, ochrona materialnych dóbr kultury, integracja środowiska artystycznego i wymiana doświadczeń.

Organizatorami wydarzenia są Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach. Patronem Honorowym Pleneru jest Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka.

Na wernisaż prac zapraszamy 1 lipca o godzinie 17.00 do sali widowiskowej Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Podobnie jak w zeszłym roku podtytuł wydarzenia brzmi: „Sztuka drogą do rehabilitacji społecznej”.

Realizacja zadania publicznego jest współfinansowana ze środków Powiatu Legnickiego.

plener_2023- plakat