Osoby pobierające świadczenia wychowawcze 500 plus mają je przyznane do dnia 31 maja 2021r.

Terminy składania nowych wniosków o 500 plus :
– Od 1 lutego 2021r (drogą elektroniczną)
– Od 1 kwietnia 2021r (drogą papierową)

Program Rodzina 500 Plus to – od lipca 2019 – nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko, które nie podlega kryterium dochodowemu (jest niezależne od wysokości dochodu).
O otrzymanie świadczenia wychowawczego 500 Plus mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie prawni (osoby ustanowione przez sąd opiekunami prawnymi dziecka) lub opiekunowie faktyczni dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu z wnioskiem o adopcję dziecka). Świadczenie wychowawcze przysługuje do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.