Na terenie całej Polski trwa badanie ankietowe z zakresu rolnictwa:
Koniunktura w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R).

Badanie będzie prowadzone do 31 stycznia br.

Udział w badaniu można wziąć na dwa sposoby:
poprzez samospis internetowy oraz wywiad telefoniczny z ankieterem.

Celem badania jest dostarczenie informacji o tym:
– jak rolnicy oceniają koniunkturę w minionym półroczu
– jak oceniają bieżącą i przyszłą sytuację gospodarstw rolnych na drugie półrocze 2023 r.

Szczegóły dotyczące badania statystycznego:
badania-ankietowe.stat.gov.pl

koniunktura_w_gospodarstwie_rolnym- logo