W piątek 24 lutego br., na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice Alicji Sielickiej, przybył z wizytą Pan Minister, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu i Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów – Krzysztof Kubów wraz z radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pawłem Kurą.

W czasie spotkania omówiono realizację zadań inwestycyjnych w ramach kilku Edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Między innymi rewitalizację płyty Rynku w Prochowicach wraz z wymianą sieci, oświetlenia i zmianą organizacji ruchu oraz dobiegającą końca budowę ronda przy skrzyżowaniu ulic J. Kochanowskiego i W. Reymonta. Złożono także informację dotyczącą trwającej przebudowy ul. Pocztowej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych.

W miłej atmosferze przedstawiliśmy trwające przygotowania do kolejnych przetargów, tym razem na budowę Centrum Kultury wraz z obiektami sportowymi w Kwiatkowicach, do planowanej modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach, a także modernizacji i przebudowy obiektów sportowych w Prochowicach, Kawicach i Szczedrzykowicach.

W rozmowach pojawiły się też plany na kolejne zadania inwestycyjne w naszej gminie. Przypomnijmy, iż w ramach Edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gmina Prochowice, dzięki ogromnej życzliwości i przy pełnym wsparciu Pana Ministra Krzysztofa Kubowa, otrzymała blisko 20 mln złotych, za co serdecznie dziękują: Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, Rada Miasta i Gminy Prochowice oraz mieszkańcy.