W dniu 18 kwietnia 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa drogi rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej na odcinku Wielowieś – Prochowice”. Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Wartość inwestycji wynosi blisko 4 miliony 500 tysięcy zł, a jest ona częścią dużego projektu, w którym uczestniczą sąsiednie gminy – Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny, Lubin i Chocianów. Jeszcze w tym roku wykorzystamy nową bazę turystyczną, ponieważ termin wykonania prac przewidziany jest na 18 października 2023 r. Warto dodać, że zostaną wykonane istotne prace, wpływające na podniesienie bezpieczeństwa, w tym remont mostu z wymianą nawierzchni i remont przepustów. Powstanie przystanek turystyczny w Lisowicach, a na całym szlaku pojawi się certyfikowane oznakowanie turystyczne.

Asfaltowa droga rowerowa o szerokości trzech metrów przebiegać będzie nieczynną linią kolejową na odcinku 5,2 km od Gromadzynia do Lisowic. Dzięki niej powstanie połączenie dwóch gmin – Ścinawy i Prochowic – o które mieszkańcy wielokrotnie pytali i na które czekali. Trasa stanowić będzie integralną część istniejących dróg rowerowych w Gminie Prochowice.
W ramach przetargu wyłoniony został wykonawca prac – Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Spółka z.z.o. Piotroniowice 54, 56 – 100 Wołów.

Z radością przyjęłam fakt, że kolejna część trasy rowerowej już wkrótce będzie do Państwa dyspozycji, tym bardziej że obserwuję ogromne zainteresowanie uprawianiem tej formy rekreacji i sportu. Często staje się to rodzinnym sposobem spędzania wolnego czasu i formą aktywności ruchowej. Podejmę kolejne działania, aby rozbudować tę sieć dróg sprzyjających zdrowiu i wypoczynkowi mieszkańców.