Wcześniejsze nasze starania zaowocowały podpisaniem w dniu 23 marca 2021 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Listu intencyjnego pomiędzy Gminą Prochowice a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu dotyczącego budowy siedziby Posterunku Policji w Prochowicach.

Jest to dobry początek dla wspólnego przedsięwzięcia, które będzie realizowane przy ścisłej współpracy i zaangażowaniu obu stron.

Burmistrz Alicja Sielicka