Biała Sobota Diabetologiczna w Przychodni Rejonowej w Prochowicach

11.12.2021r. godz. 10.00

Prosimy o zgłaszanie się pacjentów z cukrzycą (rejestracja pod numerem telefonu: 508 266 184)

Na konsultację proszę zabrać ze sobą:
– wyniki badań laboratoryjnych
– dzienniczki pomiarów cukru

W ramach konsultacji diabetologicznej oferujemy również porady Pani Dietetyk.