Odnowa Dolnośląskiej Wsi -logo


Gmina Prochowice uzyskała promesę z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2023 roku na dofinansowanie projektu dotyczącego budowy nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach.

To już kolejna inwestycja w tej miejscowości dot. realizacji zadań sportowo-rekreacyjnych dzięki zaangażowaniu Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice Alicji Sielickiej.
Na terenie boiska w latach poprzednich utworzony został kompleks sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy, na którym oprócz boiska sportowego zlokalizowane są również ścieżka zdrowia, skatepark oraz pumtrack. Teren skateparku i pumtracku otoczony jest zielonym skwerem, na którym mieszkańcy wsi Lisowice dokonali nasadzeń drzew i krzewów. Zagospodarowanie tego miejsca sukcesywnie jest realizowane już od roku 2020.

Cały kompleks wraz z boiskiem sportowym jest ogrodzony, ale ogrodzenie wymaga naprawy. W roku bieżącym zaplanowano budowę nowego ogrodzenia na odcinku o długości ok. 225 mb.

Zakres prac do wykonania obejmuje: budowę nowego ogrodzenia z siatki o wysokości 1,35 m w ramach na stalowych słupkach osadzonych w betonowych stopach fundamentowych w rozstawie co 2,5 m. Zakres prac obejmuje również wykonanie bramy wjazdowej o szerokości 4 m oraz furtki wejściowej o szerokości 1 m. Wysokość budowanego ogrodzenia będzie wynosiła 1,35 m.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice dodaje, że budowa nowego ogrodzenia jest to działanie bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci, które bardzo licznie korzystają z zamontowanych na terenie kompleksu urządzeń sportowo-rekreacyjnych, jak i estetyki miejsca.

Wartość zadania:
54 762,70 zł

Wartość dofinansowania:
27 381,00 zł z Odnowy Dolnośląskiej Wsi

Wartość dofinansowania z funduszu sołeckiego:
27 381,70 zł