W dniu 8 kwietnia 2021 r. (czwartek) w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice Burmistrz Alicja Sielicka podpisała z insp. Dariuszem Wesołowskim, Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu akt notarialny, na mocy którego przekazała 43 arową działkę gminną, na której powstanie nowy posterunek policji w Prochowicach. Na mocy tego aktu Skarb Państwa, czyli Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu stała się właścicielem tego gruntu. Było to uwieńczenie starań o przywrócenie posterunku policji, o który włodarz gminy zabiegała od 2016 roku.

Oprócz uroczystego podpisania aktu notarialnego sygnatariusze podpisali porozumienie w sprawie wspólnego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa posterunku policji w Prochowicach. Dzięki przychylności Pani Burmistrz Alicji Sielickiej i całego samorządu gmina przekaże nie tylko działkę pod budowę nowej siedziby, ale i półmilionowe wsparcie na tę inwestycję.

Wychodząc naprzeciw dążeniom Rada Miasta i Gminy Prochowice dnia 15 marca 2021 roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. Teren pod inwestycję, o powierzchni 0,4305 ha, mieści się przy ulicy Tadeusza Kościuszki w sąsiedztwie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Prochowicach. To właśnie tam powstanie budynek administracyjno-biurowy przeznaczony dla 13 osób – policjantów i pracowników cywilnych powiatu legnickiego.

Koncepcja inwestycji zakłada budowę nowych obiektów, rozplanowanych według obowiązujących przepisów i wytycznych określonych w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”. Całe zamierzenie planowane jest w technologii budownictwa modułowego. Aranżacja zabudowy umożliwi dogodny dojazd samochodem oraz również wykonanie parkingów dla pojazdów służbowych i interesantów.

Posterunek w Prochowicach ma być miejscem nowoczesnym i spełniającym wszelkie wymogi i oczekiwania stawiane przed obiektami policji. Nowa siedziba prochowickiej policji gotowa będzie na przełomie 2021/2022 roku.

Budowa posterunku przyniesie wymierny efekt w postaci poprawy stanu bezpieczeństwa naszych mieszkańców.