Odnowa Dolnośląskiej Wsi -logo


ZAKOŃCZENIE BUDOWY PUMPTRACKU W LISOWICACH
Miło mi Państwa poinformować, że w dniu 14 października 2021r dokonano odbioru zadania pn. Zagospodarowanie terenu zielonego przyległego do boiska sportowego we wsi Lisowice –montaż pumptracku oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

Zadanie to zostało zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego przyznanych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w wysokości 30.000 PLN.

Teren przyległy do boiska sportowego w Lisowicach do nie dawna pusty został zagospodarowany poprzez stworzenie pięknego kompleksu sportowo-rekreacyjnego składającego się z : ścieżki zdrowia, skateparku oraz pumtracku.

Całość została obsadzona zielenią – drzewami i krzewami.

Powstało doskonałe miejsca do organizowania różnego rodzaju rozgrywek sportowych, festynów, zabaw plenerowych itp.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy.

Zobacz Pumptrack w Lisowicach (PDF, 8MB)


BUDOWA PUMPTRACKU W LISOWICACH

Miło mi Państwa poinformować, że w dniu 16 sierpnia 2021r podpisaliśmy umowę z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofinansowania do realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu zielonego przyległego do boiska sportowego we wsi Lisowice –montaż pumptracku oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Umowę zawarto w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” organizowanego przez Województwo Dolnośląskie.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach konkursu gmina złożona w dniu 12 marca 2021r do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w dniu 24 czerwca 2021r Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą Nr XXXIV/699/01 postanowił przyznać dofinansowanie tego zadania w kwocie 30.000,00 zł.

Wartość zadania wynosi 129 888,00 zł brutto. Sołectwo Lisowice w funduszu sołeckim zabezpieczyło na realizację tego zadania kwotę w wysokości 47.326,60 zł. Z budżetu miasta i gminy Prochowice zostanie wydatkowana kwota na realizację tego zadania w wysokości 52 561,40 zł.

Od trzech lat co roku zagospodarowujemy teren boiska od nowa – w latach poprzednich wybudowaliśmy ścieżki zdrowia, skatepark, zamontowaliśmy ławki oraz kosze na śmieci. W bieżącym roku zaplanowano zamontowanie urządzeń pumptracku. W prace zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy jeszcze w roku bieżącym wykonają prace związane z nasadzeniami drzew i krzewów.

Całość prac przyczyni się do powstania doskonałego miejsca do organizowania różnego rodzaju rozgrywek sportowych, festynów, zabaw plenerowych itp. Wykonane prace poprawią również walory estetyczne sołectwa i przestrzeni publicznej wsi.

Umowa na montaż urządzeń pumptracku została już również zawarta z firmą TECHRAMPS sp. z o.o. z Krakowa, zgodnie z jej zapisami urządzenia będą zamontowane do dnia 15 października 2021r.