Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach informuje, że od stycznia 2022r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Wnioski w formie papierowej będą dostępne od 10 stycznia 2022r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach.

Wnioski będzie można składać:
• tradycyjnie (papierowo) – od 10 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
• elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego