KOMUNIKAT

Od 17 sierpnia 2022r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach, w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice, przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Dotyczy kwoty  3000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można będzie składać w siedzibie MGOPS przy ul. Lwowskiej 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się do 30 listopada 2022 roku.

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dostępny jest w siedzibie MGOPS i Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice oraz na stronie internetowej urzędu.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami tel: 76/8584387, 601170584.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (PDF, 217kB)