Gminy powiatu legnickiego otrzymają ponad 58 mln złotych dodatkowo z budżetu państwa

Dzięki odpowiedniej polityce naszego rządu do gmin powiatu legnickiego trafią dodatkowe środki – to wstępnie 58 432 557 złotych. Samorządy same podejmą decyzję o tym, na co przeznaczą pieniądze. Dzięki rządowemu dofinansowaniu w powiecie legnickim mogą powstać nowe inwestycje bliskie mieszkańcom. Dodatkowe środki mogą zostać również wydane na bieżące potrzeby np.: zakup źródeł energii czy ciepła. Rządowe środki pozwolą na rozwój naszej małej ojczyzny.

Inwestycje ze środków rządowych
Jeszcze w tym roku dodatkowe pieniądze otrzymają: powiat legnicki, Legnica oraz gminy: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice oraz Ruja.
Wstępnie będzie to ponad 58 mln złotych i to nie pierwsze wsparcie jakie powiat legnicki otrzymuje. – Dzięki programom rządowym nasz region stale się rozwija. Ma to pozytywny wpływ na jakość życia w powiecie legnickim. Nowe drogi to szybsza i bezpieczniejsza droga do pracy. Dzięki boiskom sportowym, dzieci mogą aktywnie spędzać czas po lekcjach. Nowe żłobki to więcej miejsc dla dzieci i szybsza możliwość powrotu rodziców do pracy- mówi Krzysztof Kubów, szef gabinetu politycznego premiera.

W powiecie legnickim ze środków rządowych powstało lub jest w trakcie realizacji m.in.:
1. Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy za 17,5 mln złotych ze wsparciem prawie 16 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych;
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach o wartości 7,6 mln złotych, z czego dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych wyniosła 7,2 mln złotych;
3. Budowa Przedszkola w Miłkowicach za 5 mln złotych. Z Programu Inwestycji Strategicznych samorząd uzyskał 4,2 mln wsparcia.
4. Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach (gm. Prochowice) o wartości 5,5 mln złotych ze wsparciem 4,9 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych.
5. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach (gm. Prochowice) o wartości 4,1 mln złotych. Samorząd uzyskał wsparcie z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3,9 mln złotych.

Dodatkowe środki dla samorządów
Dzięki zaproponowanej przez rząd PiS nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r. samorządy w całej Polsce otrzymają dodatkowe środki. Minimalne kwoty dofinansowania wyniosą:
• 1,5 mln zł dla każdej gminy;
• 3,4 mln zł dla każdego powiatu;
• 10 mln zł dla każdego województwa.
Dodatkowe pieniądze zostaną przekazane w możliwie najszybszym terminie, po uchwaleniu ustawy przez parlament.

Najważniejsze programy rządowe wspierające samorządy
Rząd Prawa i Sprawiedliwości stale wspiera równomierny rozwój w całej Polsce. Samorządy otrzymują dodatkowe środki także dzięki licznym programom rządowym – takim jak:
• Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy, powiaty, miasta, województwa i ich związki w całym kraju. Dotychczas odbyło się pięć edycji, w ramach których dofinansowanie otrzymały m.in. miejsca, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y). Dwie ostatnie edycje były przeznaczone na rozwój stref przemysłowych oraz polskich uzdrowisk. Łącznie na program rząd PiS przeznaczył już 63,4 mld zł.
• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to środki na rozwój infrastruktury drogowej. Od 2019 r. rząd zrealizował inwestycje o długości ponad 18 tys. km. na łączną sumę blisko 13 mld zł. Ze wsparciem przeznaczonym na 2023 r. kwota ta wyniesie 15,3 mld zł.
• Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki dla gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy dróg. Na ten cel rząd przeznaczył ponad 13,2 mld zł.
Inne programy, dzięki którym zyskują lokalne społeczności, to Fundusz Dróg Samorządowych, Maluch+ czy Senior+.

Dotacje poszczególnych gmin:
Powiat legnicki 3 830 887
CHOJNÓW 3 349 349
CHOJNÓW 2 132 060
KROTOSZYCE 1 539 085
KUNICE 1 500 000
LEGNICKIE POLE 1 500 000
MIŁKOWICE 2 212 759
PROCHOWICE 1 929 549
RUJA 1 503 874
LEGNICA 40 934 994