Gmina Prochowice otrzymała: 2 346 712,50 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach – droga gminna nr 104551D”

Wartość zadania: 4 693 425,00 zł

Wartość przyznanych środków RFRD: 2 346 712,50 zł

Gmina Prochowice otrzymała wsparcie na modernizację dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), po zakończonej niedawno przebudowie i modernizacji ul. Pocztowej w Prochowicach otrzymaliśmy kolejne wsparcie w kwocie 2 346 712,50 zł na przebudowę ulicy Tadeusza Kościuszki w Prochowicach – droga gminna nr 104551D.

Planowane koszty inwestycji „Przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach – droga gminna nr 104551D” to 4 693 425,00 zł, za które zostanie zmodernizowana ulica Tadeusza Kościuszki w Prochowicach o długości 659m, stanowiąca ciąg drogi gminnej nr 104551D od ul. Sienkiewicza do torowiska nieczynnej linii kolejowej wraz z przebudową głównego przystanku komunikacji publicznej transportu zbiorowego, budową ścieżki rowerowej, miejsc postojowych i przebudową infrastruktury drogowej: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanałów technologicznych. Realizacja zadania ma na celu utworzenie bezpiecznego ruchu w ulicy T. Kościuszki, dojazdu do przedszkola, szkoły podstawowej, Agencji Rezerw Materiałowych i zakładów pracy, bezpiecznego poruszania się turystów po – Odrzańskiej Drodze Rowerowej prowadzącej do Rezerwatu Przyrody „Łęg Korea”, ujścia rzeki Kaczawy. Równocześnie zadanie podniesie komfort życia mieszkańców i przyczyni się do rozwoju i zainteresowania przedsiębiorców przyległym terenem inwestycyjnym do prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym, przetwórczym, usługowym i logistycznym.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej – więcej na temat RFRD:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog—dawniej-fundusz-drog-samorzadowych