Drodzy Rolnicy, Szanowni Goście i Mieszkańcy Gminy Prochowice

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika: święto plonów, czas radości i odpoczynku po ciężkiej pracy, dlatego do Państwa, Gospodarzy z tej gminy jako pierwszych się zwracam. Dziękuję Wam za chleb, którego cząstkę i ja – zgodnie ze starą tradycją – otrzymałam. Jako Burmistrz w imieniu naszej społeczności dziękuję za wasz wielki trud, za wytężoną, mozolną pracę i za jakże godną postawę mimo wielu trudności i problemów.

Dożynki obchodzone są na naszych ziemiach od wieków, od zarania polskości, ważne są dla nas wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie pachnie na stołach w naszych domach polski chleb. W naszej Gminie kultywujemy jednak nie tylko tę tradycję, ponieważ rokrocznie wybieramy również Starostów Dożynek, którymi w tym roku są Pani Elżbieta STRUK i Pan Witold WOJSZWIŁŁO. Dziękujemy Wam Państwo za przyjęcie tego zaszczytnego obowiązku i godne, pełne zaangażowania pełnienie funkcji.

Kolejnym zwyczajem jest nasz korowód dożynkowy, którego droga wiedzie od ołtarza do miejsca wspólnej zabawy. Za ten barwny dowód pamięci, piękne stroje, radość i przybrane ulice dziękuję wszystkim i każdemu z osobna.

Kłaniam się nisko wszystkim trudzącym się zbieraniem darów ziemi, aby stworzyć niepowtarzalne, wyjątkowo kunsztowne wieńce dożynkowe, najpiękniejszą ozdobę tego dnia i dowód trwania w tradycji.

Pozdrawiam serdecznie i dziękuję radnym Miasta i Gminy, Radom Sołeckim, sponsorom, przedstawicielom instytucji i każdemu, kto włożył swoje serce i zaangażował się w stworzenie dzisiejszej uroczystości.

Dziękuje Księdzu Dziekanowi Tadeuszowi Dąbskiemu za uroczystą koncelebrowaną Mszę Świętą dziękczynną za plony oraz w intencji rolników.

Wspomniałam wcześniej o trudnościach i problemach, a jest ich cały katalog, choć zapewne największe zmartwienie w tym roku stanowi susza.

W naszej gminie mamy 533 rolników wraz z rodzinami.

Użytki rolne zajmują powierzchnię 5.968 ha, w tym grunty orne 4.391 ha.

Użytki rolne stanowią 58,22% ogólnej powierzchni gminy. Jesteśmy więc gminą w połowie rolniczą. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi – 8,38 ha. Duże gospodarstwa są o powierzchni ponad 100 ha. Najwięcej uprawia się pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia, owsa, rzepaku oraz kukurydzy. Średnie plony zbóż u rolników to 25 q/ha i są one niższe o co najmniej 30% od ubiegłego roku z powodu suszy.

Średni plon w zbożach przedstawia się następująco:

– pszenica ozima – 30 q/ha

– pszenica jara – 25 q/ha

– żyto – 28 q/ha

– jęczmień ozimy – 28q/ha

– jęczmień jary – 22q/ha

– owies – 25 q/ha

– pszenżyto ozime – 29q/ha

– pszenżyto jare – 24 q/ha

– rzepak – 23q/ha

– mieszanki zbożowe – 24q/ha.

Natomiast prognozowane plony: kukurydzy – poniżej 30q/ha, buraków cukrowych – 280q/ha, ziemniaków – 160q/ha.

Komisja gminna do spraw szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi orzekła, że łączna powierzchnia upraw gospodarskich dotkniętych tym zjawiskiem wynosi prawie 3000,00 ha; 109 gospodarstw poniosło szkodę na kwotę ponad 4 mln 200 tyś zł. Wstajecie i kładziecie się spać z troską patrząc w niebo, ze smutkiem przyjmując wiadomości o kolejnych klęskach spowodowanych żywiołem, który dotknął w Polsce tak wiele gospodarstw.

Tym bardziej chylimy przed wami głowy, bowiem nie tylko ciężko pracujecie, ale też ryzykujecie wiele, aby „żywić i karmić”, aby zapewnić nam bezpieczeństwo, życie zamknięte w darach ziemi.

Warto jednak dodać, że praca rolnika to coś więcej niż żywność, walka o życie na Ziemi, jest ono ważne również jako skarbnica cennych wartości społecznych i kulturowych. Jak powiedział przywódca ludowców, Wincenty Witos: „W chłopie żyje i odradza się naród, z niego czerpie swoją siłę państwo. On najwięcej daje, najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa”.

Dziękujemy Wam dzisiaj najserdeczniej, choć nasza wdzięczność trwa przez cały rok i przekazujemy Wam dary wdzięczności od Burmistrza i Rady Sołeckiej poprzez działania i inwestycje na rzecz społeczności wiejskich z dbałością o każdą w równej mierze.

· Jesienią ubiegłego roku zbudowaliśmy w Lisowicach drogę dojazdową do gruntów rolnych za kwotę 461 tys. zł

· Gminna Spółka Wodna w Prochowicach wykonała konserwacje rowów melioracyjnych w Szczedrzykowicach i Dąbiu na kwotę ponad 53 tys. Zł z czego 36 tys. Pozyskaliśmy z UW; Spółka w latach 2014 -2018 pozyskała łącznie 147 872 zł dotacji

· Udrażniamy rowy, aby poprawić nawodnienie systemu retencyjnego pól i łąk

· Od 2010 roku funkcjonuje Fundusz Sołecki, dzięki któremu to społeczności poszczególnych wsi decydują na co przekażą środki; dodam, że gospodarujecie nim Państwo oszczędnie i twórczo. Wsie pięknieją, jak grzyby po deszczu wyrastają nowe wiaty, place zabaw, wzbogacane jest wyposażenie świetlic, dzięki czemu zyskały na atrakcyjności zajęcia dla dzieci, a gospodynie z kół wyczarowują prawdziwe dzieła sztuki kulinarnej

· Corocznie organizujemy zajęcia wakacyjne dla dzieci

· Dbamy o nasz zespół folklorystyczny; dziś zobaczycie Państwo „Kumoszki” w nowych strojach, a prezentują się niezwykle szykownie

· Wkrótce zakończymy ostatnie zmagania z problemem oczyszczania ścieków i dostawą wody, ponieważ pozostał nam ostatni etap prac w Golance Dolnej i cała gmina zostanie skanalizowana

· Trwa największa i bardzo ważna inwestycja, o którą zbiegałam całymi latami… Realizujemy zadanie pod nazwą „Kwiatkowice – Rogów Legnicki – odbudowa wałów p/pow. Gm. Prochowice”, którego Inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Łączna długość budowanych wałów to 13 136 m, a kwota całości inwestycji wynosi 53 483 000 zł.

Mam nadzieję, że przekonująco powiedziałam o tym, jak bardzo w naszej Gminie cenimy Rolników, ich mozolną, trudną pracę i jak wsłuchujemy się w potrzeby wsi, bo przyszedł czas na podsumowanie i życzenia…

Jak mówił błogosławiony brat Albert, który życiem świadczył potrzebę miłość bliźniego:

„Trzeba być dobrym. Trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole. Każdy może podejść i ukroić kromkę”. Życzmy sobie zatem, aby nigdy nam nie zabrakło chleba, a ludzie starali się rozumieć siebie nawzajem i wspierać. Oddajmy hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.

Życzę udanego dnia. Bawmy się i radujmy, bo to czas zasłużonej zabawy.