Działaj Lokalnie


Już niebawem rusza nowy nabór wniosków o dotację w „Działaj Lokalnie IX”!

Informacje związane z „Działaj Lokalnie IX” w 2016 r.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: wnioski można składać od 1 kwietnia do 6 maja 2016 r., do godziny 23:59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który jest dostępny na Stronie internetowej projektu “Działaj Lokalnie!”

SZKOLENIA: szkolenia z zakresu przygotowania wniosków są bezpłatne:

  • 07.04.2016, godzina 16.00 – świetlica Lubów (gmina Jemielno)
  •  14.04.2016, godzina 16.00 – świetlica Bytnik (gmina Głogów)
  •  15.04.2016, godzina 16.00 – Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Brzeg Dolny, Głogów [gm. wiejska], Jemielno, Malczyce, Miękinia, Niechlów, Pęcław, Prochowice, Rudna, Ścinawa, Środa Śląska, Wińsko i Wołów.

WNIOSKODAWCY: organizacje pozarządowe posiadających osobowość prawną [np. fundacje, stowarzyszenia], grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecznej, grupy nieformalne, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 6 000 zł dla jednego realizatora.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą mogły trwać minimalnie 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy i będą mogły być realizowane do 31 grudnia 2016 r.

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały do 5 maja br.

Koordynator Programu:

Katarzyna Żerdzińska,
e-mail: dzialajlokalnie@lgdodra.pl
tel. (076) 858 45 45

Dokumenty do pobrania: