W tym Dniu szczególnym, w dniu Pracownika socjalnego chcemy Wam podziękować za Waszą pracę, przekazać wyrazy uznania i wdzięczności za trud jaki wnosicie we wsparcie i pomoc osobom potrzebującym, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, życzliwość i tolerancyjność.
Za tę szczególną pracę życzymy wytrwałości, satysfakcji i radości z niesienia pomocy innym, uznania i szacunku.
Życzymy, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy, a na co dzień po prostu ludzkiej przyjaźni i życzliwości.
Niech praca daje Wam jak najwięcej radości, ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym.

życzenia-plakat