Z okazji przypadającego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego, składam wszystkim pracownikom samorządu terytorialnego najlepsze życzenia – wielu dalszych sukcesów i nowych ambitnych wyzwań.

Dzień Samorządu Terytorialnego jest jednocześnie Dniem Samorządowca.
Wszystkim obecnym oraz byłym pracownikom samorządowym – urzędnikom, radnym, pracownikom ośrodków kultury, szkół, przedszkoli, pracownikom społecznym i jednostkom organizacyjnym, życzę pomyślności w reprezentowaniu i realizacji interesów oraz potrzeb mieszkańców, a także satysfakcji z pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Wasze zaangażowanie i ciężka praca przyczynia się do wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Pragnę serdecznie podziękować Wam za trud i poświęcenie, z jakim służycie naszemu społeczeństwu i życzę samych sukcesów tak, aby Wasze wysiłki były zawsze zauważone i doceniane przez mieszkańców.

Z wyrazami szacunku i uznania
ALICJA SIELICKA
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego