W dniu 14 marca br. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Prochowicach odbyło się uroczyste spotkanie z sołtysami z okazji ich święta. Na ręce gospodarzy sołectw oraz opiekunów przekazano życzenia i podziękowania za trud oraz zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Od 1990 roku w całej Polsce sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy czyli sołectwa. Siła, prężność działania sołectw przekłada się na siłę gminy. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z ludźmi tak oddanymi naszej gminie.

Sołtysami w gminie Prochowice i opiekunami sołectw z ramienia urzędu są:

Cichobórz: Tadeusz Jaskot Opiekun Barbara Rosiak
Motyczyn: Tomasz Dobryniewski Opiekun Justyna Woźniak
Dabie: Jan Kołodziej Opiekun Agnieszka Świrniak
Rogów Legnicki: Jerzy Kurowski Opiekun Renata Szydłowska
Golanka Dolna: Elżbieta Marzec Opiekun Rafał Sikora
Szczedrzykowice : Magdalena Siwoń Opiekun Jolanta Szpularz
Gromadzyń: Marek Lewandowski Opiekun Patrycja Cebinka- Prońko
Szczedrzykowice Stacja; Czesław Mulka Opiekun Gabriela Łabińska
Kawice : Witold Wojszwiłło Opiekun Ewelina Jeziorska
Mierzowice : Agnieszka Stępkowska Opiekun Marta Kaczmarek Krzak
Lisowice : Barbara Różańska Opiekun Edyta Rogos
Kwiatkowice : Krzysztof Mikus Opiekun Natalia Kusik