11 marca to dzień, w którym możemy szczególnie wyrazić swoje uznanie dla przedstawicieli naszych lokalnych społeczności, czyli sołtysów, ponieważ tego dnia obchodzony jest w Polsce Dzień Sołtysa.

W Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice, przy zachowaniu reżimu sanitarnego odbyło się uroczyste spotkanie z sołtysami, na którym Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka i Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice Maria Maćkowiak złożyli życzenia i podziękowania za trud i zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Pani Burmistrz podkreśliła rolę sołtysa w społeczeństwie, a także znaczenie wyzwań związanych z pełnieniem tej funkcji, wpływem działalności sołtysa na integrację społeczności sołectwa i gminy, szczególnie w okresie pandemii COVID 19.

Dołączając się do powinszowań życzymy dużo zdrowia, pozytywnego nastroju, optymizmu, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.