Od dnia 19 stycznia 2022 roku Przychodnia Rejonowa w Prochowicach udostępniła możliwość internetowej rejestracji do lekarzy POZ-u:
– lek. Jana Woydyłło
– lek. Dariusza Czarneckiego

strona do logowania: prprochowice.pl

Postępujemy wg załączonej instrukcji postępowania.

Uwaga:
– E-rejestracja jest możliwa wyłącznie w ramach teleporady ze względu na pandemię,
– E-Rejestracja dotyczy tylko pacjentów zadeklarowanych do naszej Przychodni,
– Jeżeli rezygnujesz z porady, zmień jej termin lub odwołaj ją odpowiednio wcześniej, aby z terminu mogli skorzystać inni Pacjenci;

Przez e-rejestrację nie zarezerwujesz:
– terminu na szczepienia,
– bilanse
– patronaże,
– zamówienia na recepty i skierowania,
– badań laboratoryjnych w gabinecie zabiegowym,
musisz zrobić to w tradycyjny sposób (osobiście lub telefonicznie).


Instrukcja postępowania:

1. eRejestracja
System eRejestracja przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą dokonać rezerwacji wizyty u wybranego lekarza dla wybranej poradni. Użytkownik może umawiać się na wizyty, odwoływać je oraz zmieniać terminy już zarezerwowanych. Aby wykonywać wymienione czynności, użytkownik musi posiadać aktywne konto. Portal posiada standardowy szablon wczytywany domyślnie podczas wejścia na stronę, istnieje również szablon o wysokim kontraście oraz powiększonej czcionce, stworzony dla osób posiadających osłabiony wzrok. Zmiana pomiędzy stylami strony możliwa jest po naciśnięciu ikony oka znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu. Napisy, widoczne po włączeniu alternatywnego wyglądu, pozwalają na zmianę rozmiaru czcionki.

2. Tworzenie konta
Dokonanie rezerwacji terminu jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik posiada aktywne konto w systemie. Aby utworzyć konto należy nacisnąć przycisk „Utwórz konto” znajdujący się na pasku menu. Na portalu istnieją cztery możliwości zarejestrowania konta: metodą tradycyjną, poprzez konto ePUAP, podpis cyfrowy (niedostępny dla urządzeń mobilnych) oraz z wykorzystaniem Asseco SimplySign. Niektóre opcje tworzenia konta mogą zostać wyłączone przez administratora. Pola na stronie rejestracji oznaczone gwiazdką są wymagane, reszta nie jest obowiązkowa. Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku „Utwórz konto” znajdującego się pod formularzem. System w tym momencie zweryfikuje poprawność danych i jeśli zostały wprowadzone niezgodnie z wymogami, utworzenie konta nie powiedzie się, a użytkownik zostanie poinformowany o nieprawidłowościach poprzez odpowiednie komunikaty. Po poprawieniu błędów ponownie nacisnąć przycisk „Utwórz konto”.
2.1. Tworzenie konta w sposób tradycyjny
Konto tradycyjne tworzone jest w sposób znany na wielu portalach, wymagane jest jednak, by formularz wypełnić danymi zgodnymi z prawdą (dane będą weryfikowane w późniejszym etapie). Jest to niezbędny wymóg do uniknięcia przeszkód w dalszym użytkowaniu portalu.
2.2. Tworzenie konta z wykorzystaniem profilu ePUAP
Użytkownik może wybrać ten sposób tworzenia konta tylko wtedy, jeżeli posiada potwierdzony Profil Zaufany w systemie ePUAP.
2.3. Tworzenie konta z wykorzystaniem podpisu cyfrowego
Ta metoda tworzenia konta nie jest dostępna dla urządzeń mobilnych. Użytkownik może wybrać ten sposób tworzenia konta, jeżeli posiada podpis kwalifikowany.
2.4. Tworzenie konta z wykorzystaniem SimplySign
Użytkownik może wybrać ten sposób tworzenia konta, jeżeli posiada aktywne konto w aplikacji Asseco SimplySign.

3. Logowanie do systemu
Logowanie dostępne jest dla użytkownika posiadającego aktywne konto w systemie eRejestracja. Kliknięcie przycisku „Zaloguj się” zamieszczonego w głównym menu przeniesie na stronę logowania.
3.1. Logowanie tradycyjne
Dla logowania tradycyjnego proces logowania nastąpi po wprowadzeniu poprawnych danych logowania oraz kliknięciu przycisku „Zaloguj się”.
3.2. Logowanie przez ePUAP
Użytkownik może wybrać ten sposób logowania tylko wtedy, jeżeli posiada potwierdzony Profil Zaufany w systemie ePUAP oraz jeśli tworzył konto poprzez Profil Zaufany lub wybrał na Portalu eRejestracja sposób logowania przez Profil Zaufany.
3.3. Logowanie przez podpis cyfrowy
Użytkownik może wybrać ten sposób logowania, jeżeli posiada podpis kwalifikowany. Metoda logowania nie jest dostępna dla urządzeń mobilnych.
3.4. Logowanie za pomocą SimplySign
Aby zalogować się za pomocą aplikacji Asseco SimplySign, należy podać adres e-mail, generowany przez aplikację token oraz PIN do wirtualnej karty z podpisem.

4. Przypomnienie loginu użytkownika
W portalu eRejestracja istnieje możliwość przypomnienia loginu użytkownika. Po kliknięciu przycisku “Przypomnij hasło”, należy uzupełnić wszystkie pola poprawnymi danymi i wysłać je. Na podany adres email użytkownika, zostanie wysłana wiadomość z loginem.

5. Resetowanie hasła
Jeżeli użytkownik eRejestracji zapomni hasła do logowania, może skorzystać z funkcji resetu hasła, dostępnego na stronie logowania pod przyciskiem „Resetuj hasło”. Na stronie należy wybrać odpowiednią opcję resetowania hasła za pomocą nazwy użytkownika lub za pomocą adresu email.

6. Rezerwacja wolnego terminu
Zarezerwowanie terminu dostępne jest po naciśnięciu przycisku „Wolne terminy”, znajdującego się w głównym menu aplikacji. Zarezerwowanie terminu ułatwione jest poprzez określenie parametrów wyszukiwania. Pozwalają zawężać wyszukiwane wizyty do tych, które interesują użytkownika. Użytkownik posiada możliwość wybrania m.in. świadczeniodawcy, specjalności, świadczenia, osoby personelu, daty wizyty oraz jej typu. Wizyty zgodne z ustawionymi parametrami zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku „Wyszukaj”. Rezerwacja terminu odbywa się poprzez użycie przycisku „Rezerwuj”, a następnie potwierdzenie dokonania rezerwacji przyciskiem „Wyślij”.

7. Konto użytkownika
Po zalogowaniu w prawym górnym menu znajduje się przycisk z nazwą konta, który rozwinie opcje umożliwiające zarządzanie kontem oraz subkontami.
7.1. Lista subkont
W celu zmiany subkonta należy wybrać je z listy.
7.2. Moje konto – Zmień dane
W celu zmiany danych użytkownika, należy w zakładce „Moje konto” wybrać opcję „Zmień dane”. Użytkownik posiada możliwość zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu komórkowego. Pozostałe dane są tylko do odczytu i nie mogą zostać edytowane. Jeśli istnieje konieczność zmiany któregoś z nieaktywnych pól, należy powiadomić świadczeniodawcę.
7.3. Moje konto – Zmień hasło
Zmiana hasła użytkownika dostępna jest z menu „Moje konto” po wybraniu opcji „Zmień hasło”. Po otworzeniu strony należy wypełnić wszystkie pola oraz nacisnąć przycisk „Zmień hasło”.
7.4. Zgody
W Portalu eRejestracji zdefiniowane zostały zgody, które mogą być opcjonalne lub obligatoryjne. W przypadku tych drugich, wyrażenie zgody jest wymagane do korzystania z Portalu eRejestracja.
7.5. Zarządzanie zgodami
Użytkownik posiada możliwość zarządzania wcześniej wyrażonymi zdaniami na temat zgód poprzez przejście do zakładki o nazwie „Zgody”. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być obligatoryjna co oznacza, że w przypadku jej wycofania konto użytkownika zostanie zablokowane, o czym użytkownik zostaje poinformowany przy próbie wycofania zgody.
7.6. Poprzednie wersje zgody
Na stronie wyświetlana jest historia zgód, na które użytkownik wyraził zdanie, tzn. że jeżeli treść zgody zostanie zmodyfikowana to użytkownik zostaje o tym poinformowany, w celu ponownego wyrażenia zgody.
7.7. Zgody a subkonta
Zgody udzielane są na koncie nadrzędnym i obowiązują one również na subkontach. Wyjątkiem jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która wymaga aby każdy użytkownik konta/subkonta, indywidualnie dokonał akceptacji zgody.
7.8. Moje konto – Weryfikacja dwuskładnikowa
Weryfikacja dwuskładnikowa to dodatkowa forma zabezpieczenia konta użytkownika. Polega na wysłaniu na adres e-mail użytkownika jednorazowego kodu wymaganego do zalogowania. Użytkownik może samodzielnie włączyć albo wyłączyć tę funkcję. Dodatkowo istnieje możliwość wybrania opcji zapamiętywania urządzeń. Wówczas logowanie się na takim urządzeniu będzie pomijało dodatkową weryfikację.
7.9. Moje konto – Zmień metodę logowania
Aby zmienić sposób logowania należy wybrać „Zmień metodę logowania” z menu „Moje konto”. Dostępne metody logowania są definiowane przez administratora.
7.10. Subkonta – Dodawanie subkont
Subkonto jest kontem stworzonym dla podopiecznego przez opiekuna. Dodanie subkonta pozwala na zarządzanie kontem przez konto nadrzędne, nie jest możliwe bezpośrednie zalogowanie na subkonto. Dostępne są dwa rodzaje dodawania subkont: nowe subkonto lub dodanie istniejącego konta (poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła). Aby dodać nowe subkonto należy wybrać „Dodawanie subkont” z menu „Subkonta”.
7.11. Subkonta – Odłączanie subkonta
Funkcjonalność odłączania subkont umożliwia odpięcie subkonta od konta nadrzędnego. Subkonto może być odpięte, gdy podopieczny ukończy 16 rok życia. Wówczas będzie mógł samodzielnie zarządzać swoim kontem. Jeśli konieczna jest zmiana opiekuna zarządzającego subkontem, należy odpiąć subkonto od obecnego opiekuna, a następnie można je przypiąć do innego konta za pomocą funkcji dodawania istniejącego subkonta. Jest też możliwość dodania konta opiekuna (konta nadrzędnego) logując się na odpięte subkonto. Opcja ta zalecana jest dla opiekunów, którzy nie posiadają jeszcze własnego konta na portalu. W celu odłączenia subkonta należy wybrać opcję „Odłączanie subkonta” z menu „Subkonta”. Po odłączeniu subkonta jest możliwe bezpośrednie logowanie na to konto.
7.12. Wyloguj się
Opcja, która pozwala na wylogowanie się z konta.

8. Panel pacjenta
Po zalogowaniu w głównym menu aplikacji znajduje się przycisk „Panel pacjenta”. Zakładka umożliwia m.in. zarządzanie rezerwacjami oraz zamawianie recept.
8.1. Moje rezerwacje
W celu obejrzenia zarezerwowanych przez użytkownika terminów, należy otworzyć „Moje rezerwacje” z menu „Panel pacjenta”. Istnieje możliwość wybrania parametrów wyszukiwania wizyt poprzez wykorzystanie rozwijanych list.
8.2. Moje rezerwacje – Zmiana rezerwacji
W portalu eRejestracja istnieje możliwość zmiany terminu wizyty. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany wizyty z dostępnych terminów.
8.3. Moje rezerwacje – Odwołanie rezerwacji
W portalu eRejestracja istnieje możliwość odwołania terminu wizyty. Użytkownik może samodzielnie odwołać termin wizyty.
8.4. Zalecenia
Użytkownik ma możliwość przeglądania zaleceń lekarskich z zakończonych wizyt. Na zaleceniu znajdują się m. in. informacje o dacie kolejnej wizyty i rozpoznanie. Po wybraniu przycisku “Szczegóły” wyświetlone zostają informacje: o zaleceniach lekarskich, lista skierowań oraz eRecept wystawionych podczas wizyty. Funkcjonalność dostępna tylko dla wybranych świadczeniodawców.
8.5. Dokumenty
Użytkownik portalu eRejestracja ma możliwość wyszukiwania, wyświetlania oraz pobierania dokumentów medycznych udostępnionych przez placówkę. Istnieje możliwość wybrania parametrów wyszukiwania dokumentów, poprzez wykorzystanie rozwijanych list. Funkcjonalność dostępna tylko dla wybranych świadczeniodawców.

9. Sesje użytkownika
Po zalogowaniu, użytkownik zostaje powiadamiany o tym, że jest zalogowany w innych sesjach (np. w innych przeglądarkach internetowych), jeżeli takie istnieją. Gdy użytkownik zaloguje się w kolejnej sesji, automatycznie otworzy się strona, na której będzie miał możliwość zarządzania obecnymi sesjami. Na stronę można wejść przez menu użytkownika, klikając „Moje konto”, a następnie otwierając zakładkę „Sesje użytkownika”. Okno zarządzania sesjami użytkownika zawiera listę aktywnych sesji. Po lewej stronie znajduje się data i godzina utworzenia poszczególnych sesji. Po prawej stronie, znajdują się przyciski umożliwiające wylogowanie z konkretnych sesji. Pod listą umieszczone są dwa przyciski: “Pomiń” nie wylogowuje użytkownika z żadnej aktywnej sesji, “Wyloguj wszystkich” wylogowuje użytkownika ze wszystkich aktywnych sesji (za wyjątkiem bieżacej). W przypadku, gdy użytkownik kliknie przycisk “Wyloguj” przy konkretnej sesji, wyświetlony zostanie komunikat, informujący o wylogowaniu go z danej sesji. Funkcjonalność dostępna tylko dla wybranych świadczeniodawców.

10. Mapy
Podczas przeglądania wolnych wizyt, rezerwacji wizyt lub widoku zarządzania rezerwacjami, może pojawić się przycisk lokalizacji. Pozwala on na wyświetlenie okna mapy pokazującej lokalizację specjalności, której dotyczy zamawiana wizyta. Znaczniki lokalizacji mogą nie pojawiać się wcale na portalu lub tylko dla niektórych specjalności – jest to zależne od ustawień portalu. Po naciśnięciu na znacznik lokalizacji zostanie otwarte okno mapy z zaznaczoną lokalizacją specjalności, której dotyczy wizyta. W okienku mapy można przełączyć widok na satelitarny oraz wyświetlić natężenie ruchu ulic. Po podaniu adresu początkowego zostanie wyznaczona trasa pomiędzy wskazanym adresem a lokalizacją specjalności. Funkcjonalność dostępna tylko dla wybranych świadczeniodawców.

11. Wystawione eRecepty
Aby zobaczyć wystawione eRecepty należy kliknąć przycisk „Panel Pacjenta”, następnie wyszukać zakładkę „Wystawione eRecepty”. Lista z wystawionymi eReceptami rozwinie się po wybraniu odpowiednich filtrów i kliknięciu przycisku „Wyszukaj”. Funkcjonalność dostępna tylko dla wybranych świadczeniodawców.


Najczęściej zadawane pytania

1. Jak skontaktować się z administratorem?
Adres administratora znajduje się w stopce u dołu strony.

2. Na stronie/formularzu pojawiły się pola z czerwonym obramowaniem.
Oznacza to, że użytkownik przy wprowadzaniu danych popełnił błąd. Należy poprawić wszystkie pola oznaczone czerwonym obramowaniem.

3. W formularzu tworzenia konta użytkownika brakuje mojej miejscowości.
Należy w takiej sytuacji skontaktować się z administratorem systemu w celu dodania miejscowości.

4. Brak wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym po założeniu konta.
Jeśli wiadomość e-mail nie została dostarczona w przeciągu 1 godziny, należy skontaktować się z administratorem.

5. Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Użytkownik jest zablokowany”.
Oznacza to, że przekroczona została liczba niepoprawnych (z błędnymi danymi) logowań, w związku z czym konto zostało zablokowane. W celu odblokowania konta należy skontaktować się z administratorem.

6. Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Użytkownik nie istnieje”.
Użytkownik nie istnieje w systemie. Jeśli użytkownik jest pewny, że posiada konto o podanej przez siebie nazwie, należy skontaktować się z administratorem.

7. Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Logowanie z numeru IP jest zablokowane. Prosimy o kontakt z administratorem”.
Ze względów bezpieczeństwa logowanie z adresu IP użytkownika zostało zablokowane. Należy skontaktować się z administratorem.

8. Podczas rezerwacji terminu wyświetlony został komunikat: „W zadanym okresie istnieje już rezerwacja”.
Oznacza to, że termin jest już zajęty. Należy wybrać inny termin.