Więcej informacji na stronie https://pokis.com.pl/2023/01/13/ferie-prawiezimowe/

Ferie Zimowe - plakat