W drugiej połowie września br. podpisaliśmy z mieszkańcami Miasta i Gminy Prochowice umowy na powierzenie grantów w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin legnicko-głogowskiego obszaru interwencji”. Do tej pory z drugiego naboru wniosków wypłaciliśmy Granty na łączną wartość 1 359 873,61 zł. Część Projektów została na prośbę Grantobiorów przewidziana do realizacji do końca 2021 r.
O dotacje ubiegać się mogli właściciele nieruchomości, którzy zdecydowali się na nowe źródło ogrzewania, inne niż piece węglowe. Wszystkie złożone wnioski w okresie od 17 maja do 17 czerwca br. przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

Właściciele nieruchomości w pierwszym naborze najczęściej wymieniali stare „kopciuchy” na piece gazowe, wniosków w tym zakresie wpłynęło 57. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o popularność, były piece na pellet, których w swoich domach lub mieszkaniach ma 26 mieszkańców zainteresowanych dotacją, 16 wniosków dotyczyło pomp ciepła, natomiast 4 ogrzewania elektrycznego zasilanego instalacją fotowoltaiczną.

Dzięki pozyskanym przez Gminę Prochowice środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 mieszkańcy mogą otrzymać nawet 70% wsparcie, co oznacza indywidualne dotacje na poziomie nawet 20 tys. zł.

Środki udało się pozyskać dzięki porozumieniu podpisanemu przez Gminę Prochowice oraz Gminy: Ścinawa, Chocianów, Rudna oraz Gminę miejską Lubin w sprawie współpracy i opracowania wspólnej dokumentacji aplikacyjnej w projekcie: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”, a następnie złożonego wspólnie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie w/w Projektu Grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.

Na początku roku 2022 przewiedziano kolejny trzeci i zarazem ostatni nabór, dlatego już dziś zachęcamy do zaplanowania nowej proekologicznej inwestycji.