Tegoroczny wyścig po prestiżowe statuetki potrwa do 10 września.

O nagrodę mogą ubiegać się przede wszystkim przedsiębiorstwa, samorządy, jednostki samorządu terytorialnego, Instytucje Otoczenia Biznesu, które wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarki województwa dolnośląskiego oraz wspierają przedsiębiorczość.

Laureatów poznamy 15 października w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Uczestnictwo w “Gwiazdach Biznesu” jest BEZPŁATNE.

Celem Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu 2021″ jest wskazanie najlepszych oraz najdynamiczniej rozwijających się mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Promowane będą też społecznie odpowiedzialne działania podmiotów. Wyróżnione zostaną także instytucje wspierające przedsiębiorców oraz samorządy, które podejmują działania nakierowane na pozyskanie oraz wsparcie inwestorów i realizują projekty promujące aktywność biznesową. Oceniane będą aktywności podejmowane w 2020 roku.

Rekrutacja uczestników do Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu 2021″ jest bezpłatna i trwa do 10 września 2021.

Statuetki przyznawane będą następujących kategoriach:
1. Mikro Biznes
2. Mikro Firma
3. Mała Firma
4. Średnia Firma
5. Podmiot Ekonomii Społecznej
6. Biznes Odpowiedzialny Społecznie
7. Instytucja
8. Samorząd Przyjazny Biznesowi
9. Osobowość

– Nagroda gospodarcza „Gwiazdy Biznesu” promuje i nagradza przede wszystkim sektor mikro, małych i średnich firm. Docenia innowacyjność i zaangażowanie inwestycyjne, wychwytuje działania na rzecz lokalnej społeczności i policzalne korzyści jakie regionowi przynoszą dolnośląscy przedsiębiorcy. „Gwiazda Biznesu” to jedyne w swoim rodzaju podziękowanie dla tych, którzy tworzą gospodarczą i społeczną przyszłość Dolnego Śląska. To potwierdzenie dobrej praktyki biznesowej, a także uwiarygodnienie rzetelności firmy. Otrzymanie tytułu „Gwiazdy Biznesu” wiąże się także z wielkim wyróżnieniem i uznaniem. Laureaci plebiscytu z poprzednich lat przyznają, że statuetkę, jaką otrzymali, mierzą nie tylko w kategorii sukcesu, ale przede wszystkim traktują, jako motywację do dalszego działania – podkreśla Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. – Do bezpłatnej rywalizacji w Plebiscycie mogą przystąpić wszystkie podmioty z terenu całego Dolnego Śląska, m.in.: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje oraz Podmioty Ekonomii Społecznej oraz organizacje promujące przedsiębiorców. A wyboru wszystkich laureatów, na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, dokona Kapituła Konkursu, złożona z niezależnych przedstawicieli podmiotów gospodarczych i instytucji – dodaje Robert Jagła.

Formularze zgłoszeniowe

Zapraszamy!