W wyniku drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Prochowice otrzymała 10 mln 920 tys. zł

Na budowę Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach gmina otrzymała 4.993,086 zł, na przebudowę i modernizację Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach (I etap) 5.020,558 zł, na przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej od 13 do 21 kwotę 906 mln 356 tys. zł.
W siedzibie starostwa powiatowego promesy wręczył minister Krzysztof Kubów.