Burmistrz Alicja Sielicka odebrała z rąk Ministra Krzysztofa Kubowa promesę na kwotę 2 mln 21 tys. 542 tys. zł.

To bardzo wyczekiwane przez nas środki, które przeznaczone zostaną na poprawę infrastruktury sportowej.
Chcemy wybudować szatnię z infrastrukturą przy boisku w Kawicach.
Stadion w Prochowicach zyska nowe ogrodzenie i miejsca parkingowe.
W Szczedrzykowicach ogrodzimy boisko sportowe i zakupimy nowe trybuny.