Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa dystrybucja tabletek z jodkiem potasu. W przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym będą one wydawane mieszkańcom w jedenastu rozmieszczonych na terenie gminy Prochowice punktach.

Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. A dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Profilaktyka jodowa
Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od wystąpienia skażenia.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:
• dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
• dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu)
• dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu)
• noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
• kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

11 punktów dystrybucji w gminie Prochowice

Punkty dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na terenie gminy Prochowice zostały wyznaczone przez Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice w następujących lokalizacjach:
• Przychodnia Rejonowa w Prochowicach, ul. Rymszy 3, 59-230 Prochowice
• Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Karola Miarki 5, 59-230 Prochowice
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Prochowicach, ul. Młyńska 3, 59-230 Prochowice
• Wiejski Dom Kultury w Mierzowicach, Mierzowice 48a, 59-230 Prochowice
• Świetlica Wiejska w Golance Dolnej, Golanka Dolna 9, 59-230 Prochowice
• Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Kawicach, Kawice 86 AA, 59-230 Prochowice
• Świetlica Wiejska w Dąbiu, Dąbie 3, 59-230 Prochowice
• Świetlica Wiejska w Szczedrzykowicach, Szczedrzykowice 26B, 59-230 Prochowice
• Świetlica Wiejska w Rogowie Legnickim, Rogów Legnicki 26, 59-230 Prochowice
• Świetlica Wiejska w Kwiatkowicach, Kwiatkowice, 59-230 Prochowice
• Świetlica Wiejska w Lisowicach, Lisowice 90A, 59-230 Prochowice

Przypominamy, że wydawanie preparatu zostanie uruchomione dopiero w sytuacji zagrożenia radiacyjnego, po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

Ulotka-informacyjna-MSWiA-cz1

Ulotka-informacyjna-MSWiA-cz2