Jako pierwszy dofinansowanie uzyskał projekt pt. „Terapia skojarzona – szybka ulga w bólu i powrót do sprawności ‘’. Środki w kwocie 45 000 zł zostaną wykorzystane na zakup nowoczesnego sprzętu do gabinetu fizjoterapii tj. zestaw do terapii falami uderzeniowymi oraz kompletny aparat do elektroterapii , magnetoterapii , terapii ultradźwiękami wraz z laserem diodowym oraz modułem do terapii podciśnieniowej VAC II. Koszt całkowity projektu wynosi 50 000 zł brutto, w tym wkład własny przychodni wynosi 5 000 zł brutto.

Specjalistyczny sprzęt już wykorzystywany jest podczas zabiegów rehabilitacyjnych.

Drugi projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach dotyczy zakupu umundurowania bojowego dla strażaków ochotników działających w OSP Prochowice.

Dofinansowanie z Fundacji KGHM wyniosło 30 000 zł, zapewni zakup 11-stu mundurów.

Kierujemy serdeczne podziękowanie dla Zarządu Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie oraz wszystkich , którzy wsparli nasze przedsięwzięcia dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Prochowice i powiatu legnickiego.

Alicja Sielicka
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice