Grafik dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupy Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich” – sierpień 2020r.