Harmonogramy wywozu odpadów w okresie od 01.04.2022 r. do 31.10.2022 r. dostępne są już na stronie www.prochowice.com w zakładce „Gospodarka odpadami- Harmonogramy wywozu odpadów”, jak również w Urzędzie Miasta i Gminy w Prochowicach pok. nr 1.