INFORMUJEMY, ŻE WPŁATY Z TYTUŁU PODATKÓW ORAZ OPŁATY ZA ODPADY MOŻNA DOKONYWAĆ NA KONTA BANKOWE
URZĘDU MIASTA I GMINY PROCHOWICE,

PRZELEWEM BANKOWYM

NA NUMERY RACHUNKÓW:

PODATKI I OPŁATY:
90 8669 0001 0341 3597 2000 0028

ODPADY:
47 8669 0001 2034 0341 3597 0033

od 01.02.2020 opłata za odpady wynosi 29zł/za osobę lub 27 zł/os. w przypadku posiadania kompostownika

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ,
O KONIECZNOŚCI WPISANIA W
TYTULE PRZELEWU IMIENIA I NAZWISKA PODATNIKA.