Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku!

Należy dokonać opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z możliwością jednorazowej wpłaty do dnia 31 stycznia lub z rozliczeniem na trzy raty płatne do 31 stycznia, 31 maja, 30 września w przypadku ważności zezwolenia przez cały 2020 rok.

– art. 111  ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 2277).