Prochowice, 16-03-2020r.

 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Prochowice!

W związku z kolejnymi przypadkami KORONAWIRUSA w Polsce, w trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo naszej społeczności, informujemy, iż od dnia 17 marca 2020r. do odwołania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach będzie nieczynny dla interesantów.

Prosimy o telefoniczny lub e-mailowy kontakt z M-GOPS.

Pracownicy tut. ops również z Państwem będą kontaktować się i załatwiać sprawy telefonicznie lub e-mailowo.

Obsługa interesantów w M-GOPS Prochowice:

Kontakt telefoniczny: 76 8584 387, 601 170 584

Kontakt e-mailowy: mgops@mgopsprochowice.pl


PILNE DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH

ŚWIADCZENIA Z KASY M-GOPS!!!

Wszystkie osoby pobierające świadczenia z kasy tut. Ośrodka

( świadczenia rodzinne, 500+, zasiłki okresowe i stałe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i inne) proszone są o niezwłoczne złożenie dyspozycji na konto.

W przypadku braku zmiany formy płatności z powodu ogłoszonego w Polsce stanu epidemicznego istnieje możliwość niezrealizowania wypłat świadczeń gotówkowych!

 

Agnieszka Rejchan
Dyrektor MGOPS Prochowice