Punkt konsultacyjny w ramach projektu pn.

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”

 

czynny w Urzędzie Miasta i Gminy w Prochowicach (pokój nr 8)

 wyłącznie we wtorki i czwartki

w godz. 9.00 – 14.00

tel. 76 85 84 342 wew. 23

 

Wszelkie dokumenty dostępne są również na stronie internetowej tut. Urzędu