Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie