BURMISTRZ MIASTA I GMINY PROCHOWICE

informuje o zakończeniu postępowania konkursowego i wyłonieniu oferty

na realizację zadania:

„Przeprowadzenie przedsięwzięcia informacyjno – edukacyjnego dotyczącego uzależnień i zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych, adresowanego do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców wraz z oprawą artystyczną podczas imprez tematycznych organizowanych na terenie miasta Prochowice w terminach: 14.08.2022r. Dni Prochowic, 04.09.2022r. Dożynki Gminne, 18.09.2022r. Rewia Akordeonowa” – wysokość dofinansowania 44 800zł

W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę, która spełniła kryteria zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja Konkursowa zarekomendowała, a Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu
z siedzibą: 59-230 Prochowice, ul. Karola Miarki 5

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka