Szanowni Mieszkańcy

W dniu 20 października 2022 r. Sejm uchwalił Ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Do zakupu preferencyjnego uprawnione są te gospodarstwa, którym przysługuje dodatek węglowy.
Cena zakupu węgla na warunkach preferencyjnych w asortymencie groszek, orzech, miał nie może przekroczyć kwoty 2000 zł brutto.

W celu wprowadzenia możliwości zakupu, a w następstwie sprzedaży węgla na warunkach preferencyjnych, Gmina musi dokonać wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Prochowice, liczby kotłów na paliwo stałe, w których wykorzystuje się węgiel i paliwa węglopochodne oraz ilość zapotrzebowania na wskazany asortyment.

W związku z powyższym w celu weryfikacji potrzeb naszych mieszkańców zachęcamy osoby, które spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, do dokonywania zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są niezwłocznie, nie później niż do 04 listopada 2022 r. do godz. 12.00, w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1, pokój nr 1, telefonicznie pod numerem telefonu (76) 858 43 42 wew. 20, e-mail prochowice@prochowice.com.

Informujemy, iż zgłoszenia zbierane do czasu wejścia w życie obecnie procedowanej ustawy posłużą do oszacowania ilości zapotrzebowania na węgiel.

Alicja Sielicka
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

 

wniosek o preferencyjny zakup węgla (PDF, 178kB)

wniosek o preferencyjny zakup węgla (DOCX, 12,5kB)

Informacja o przetwarzaniu danych (PDF, 70,1kB)