Plakat konkursowy "Najciekawsza pamiątka" Krainy Łęgów Odrzańskich

Zaproszenie na rejsy po Odrze statkiem "Łęgowa Dama"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Data publikacji: 07.06.2018 r.
Kolejne nabory LGD

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Lokalna Grupa Działania ogłosiła kolejne nabory wniosków o dotacje z unijnego programu LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, osoby chcące założyć własną firmę oraz lokalne samorządy.

3 z 5 ogłoszonych naborów dotyczą rozwoju przedsiębiorczości – jeden skierowany jest do firm, które chcą rozwijać swoją działalność w sektorze turystyki (limit środków 900 tys. zł, dotacje do 300 tys. zł i 70% dofinansowania) , dwa pozostałe to tzw. premie na założenie własnej firmy: w przedsięwzięciu „Marka „Krainy Łęgów Odrzańskich” (rzemiosło, rękodzieło, produkty lokalne – tu wsparcie to 50 tys. zł) oraz przedsięwzięciu „Przedsiębiorczy mieszkańcy „Krainy Łęgów Odrzańskich” – wsparcie 60 tys. zł, w tym przedsięwzięciu nie ma ukierunkowania na rodzaj podejmowanej działalności, jednak największe szansę będą miały osoby, które wybiorą usługi określone jako priorytetowe w lokalnej strategii rozwoju.

Ogłoszono także nabór na wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą oraz na wsparcie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej.

Termin wszystkich naborów to 21 czerwca – 5 lipca.
Zobacz listę ogłoszeń
Terminy szkoleń

Przypominamy, że LGD udziela bezpłatnego doradztwa, m.in. w ramach dyżurów wyjazdowych.


Środki na stroje i instrumenty

Zespoły ludowe, artystyczne, chóry czy grupy rekonstrukcyjne na pewno zainteresuje informacja o ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Kraina Łęgów Odrzańskich naborze na powierzenie tzw. grantów, które będą mogły być przeznaczone na zakup między innymi strojów czy instrumentów z.

6 czerwca LGD ogłosiła nabór nr 1/2018/G o powierzenie tzw. grantów (innymi słowy dotacji) na wsparcie podmiotów zajmujących się sferą dziedzictwa lokalnego, głównie doposażenie i wsparcie zespołów ludowych (np. taneczne, śpiewacze, orkiestry), zespołów artystycznych oraz grup rekonstrukcji historycznej nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i tradycji. W ramach grantów możliwe będzie wsparcie w brakujące do rozwoju narzędzia, np. stroje, instrumenty muzyczne itp. Pula środków na wsparcie to 250 tys. zł, przy czym minimalna wartość dotacji i poszczególnego zadania to 5 tys. zł a maksymalna 50 tys. zł. Możliwe dofinansowanie może sięgać nawet 100%, ale więcej punktów uzyskają wnioski z wkładem własnym oraz kwotą dofinansowania do. 20 tys. zł. LGD planuje wsparcie minimum 8 zadań.

Informacja o naborze oraz o przewidzianych szkoleniach


Data publikacji: 02.02.2018 r.
Bezpłatne doradztwo z Leadera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zapraszamy na ciąg dalszy naszych wyjazdowych dyżurów doradczych. W drugim miesiącu roku zaczynamy już z pierwszym dniem w Chobienii i Jemielnie.


Data publikacji: 29.12.2017r.
Bezpłatne doradztwo z Leadera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Jeszcze w starym roku zapraszamy na pierwsze dyżury doradcze w nadchodzącym roku 2018. Jak co miesiąc jesteśmy w każdej gminie, by bezpłatnie doradzać i służyć informacją w zakresie Leadera i działalności LGD.


Data publikacji: 22.12.2017r.
Inicjatywa wybrana

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Stowarzyszenie LGD KŁO po raz kolejny ogłosiło konkurs na Inicjatywę Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2017. W tym roku zdecydowanym faworytem okazał się projekt pt „Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy” realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przedmościu.
II miejsce zajął projekt pt. „Razem działamy- efekty mamy” przeprowadzony przez Grupę Mieszkańców Aktywny Boraszyn. Natomiast projekt pt. „Noc Świętojańska w Dziewinie” Stowarzyszenia „Aktywny Dziewin” zajął miejsce III. Nagrodę wręczono laureatowi w trakcie Festiwalu Rękodzieła Krainy Łęgów Odrzańskich. Delegatami OSP był Marcin Kuchnicki, Daniel Kwiecień i Michał Kozuń. Nagrodę wręczał Prezes LGD Rafał Plezia oraz przewodniczący komisji oceniającej Bolesław Demecki. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dobrego spożytkowania wygranych czeków.


Data publikacji: 27.10.2017r.
Konkurs Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

W związku z tym, że minął termin zgłoszenia najciekawszych inicjatyw w partnerstwie, a do naszego biura wpłynęło tylko jedno zgłoszenie pragniemy przedłużyć nasz konkurs. Z informacji, jakie napłynęły do biura niektóre organizacje po prostu zapomniały o tym konkursie.
Dla zapominalskich mamy dobrą wiadomość, bo przedłużamy nasz konkurs do 13 listopada 2017 r. a więc jest jeszcze sporo czasu, aby się poprawić i wysłać zgłoszenie.
Konkurs jest skierowany do aktywnych w lokalnym środowisku organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (w tym m.in. rad sołeckich) z terenów gmin znajdujących się na terenie Partnerstwa.
Celem jest zaktywizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości np. poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej poprawy jakości życia mieszkańców.
Organizacja, która zwycięży otrzyma zaszczytny tytuł “Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2017”, a także nagrodę w postaci bonu pieniężnego o wartości 1000 zł. Pozostałe miejsca to nagrody w postaci bonu odpowiednio o wartości 300 i 100zł.
Konkurs nie wyklucza zgłoszenia inicjatywy własnej organizacji.
Warunki uczestnictwa Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 13 listopada 2017r. osobiście lub przesłać na adres LGD pocztą (decyduje data wpływu do biura !).


Data publikacji: 02.10.2017r.
Konkurs Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich

Plakat promujący inicjatywy partnerstwa w Krainie Łęgów Odrzańskich


Data publikacji: 20.09.2017r.
Konkurs Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zostać Inicjatywą Partnerstwa
Jeśli realizujecie lub będziecie realizować w tym roku lokalne działania, warto je zgłosić do konkursu na najciekawsze inicjatywy realizowane na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich.
Konkurs skierowany jest do aktywnych w lokalnym środowisku organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (w tym m.in. rad sołeckich) z terenów gmin znajdujących się na terenie Partnerstwa. Jego celem jest zaktywizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości np. poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej poprawy jakości życia.
Organizacja, która zwycięży otrzyma zaszczytny tytuł „Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2017”, a także nagrodę w postaci bonu pieniężnego o wartości 1000 zł. Pozostałe miejsca to nagrody w postaci bonu odpowiednio o wartości 300 i 100zł. Konkurs nie wyklucza zgłoszenia inicjatywy własnej organizacji.
Regulaminy konkursów wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgdodra.pl w zakładce leader/lsr2014_2020/inicjatywa_partnerstwa.
Zgłoszenia (na specjalnym formularzu) przyjmowane są do 23 października 2017r. Można je dostarczyć osobiście lub przesłać na adres LGD pocztą, jednak wtedy decyduje data wpływu do biura.


Data publikacji: 02.08.2017r.
Bezpłatne doradztwo z Leadera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

LGD Kraina Łęgów Odrzańskich kontynuuje bezpłatne doradztwo w ramach programu Leader w każdej z gmin partnerskich. W gminie Prochowice doradztwo świadczone jest bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia.
Zapraszamy do skorzystania z doradztwa wszystkich zainteresowanych wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich, w tym pozyskaniem dotacji np. na założenie czy rozwój firmy. LGD KŁO w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 ma do dyspozycji środki unijne np. na rozwój przedsiębiorczości, rozwój infrastruktury turystycznej, projekty edukacyjne, a także tak zwane granty na małe projekty społeczne. Pierwsze granty, zaplanowane na początek przyszłego roku, będą dotyczyć wsparcia zespołów ludowych, artystycznych, rekonstrukcyjnych.
Zapraszamy zatem do skorzystania z doradztwa.

Szczegółowe informacje dot. doradztwa


FISZKA PROJEKTOWA

Serdecznie zapraszamy do przedstawienia swojego pomysłu na projekt, który mógłby być zrealizowany w w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na Państwa pomysły czekamy do 13 listopada 2015 roku. Z nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawszy i najlepiej przygotowany pomysł na projekt, a wśród wszystkich nadesłanych rozlosujemy łęgowe gadźety. Oczywiście wszystkie pomysły zostaną przeanalizowane pod katem możliwości ujęcia w nowej strategii, a co za tym idzie ich późniejszego wcielenia w życie.

Wypełnij ONLINE fiszkę projektową

Na Państwa projekty czekamy do 20 listopada 2015r. W przypadku pobrania fiszki w formacie Word, prosimy o jej przesłanie na adres: legiodrzanskie@gmail.com


Poniżej zamieszczamy ankietę konsultacyjną dotyczącą nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich na lat 2014-2020. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety i odesłanie jej na adres justynatracichleb@lgdodra.pl, faxem na numer 76/858 54 54.

Państwa głos jest dla nas bardzo ważny!

Wkrótce ankieta będzie dostępna także online, co ułatwi jej wypełnianie.

Ankieta do pobrania jest w formacie Word 2007 oraz Word 2003.

Gdyby pojawiły się jakieś problemy z otwieraniem pliku, prosimy o maila na wyżej podany adres lub telefon: 76 858 45 45.

Dziękujemy!


Ankieta jest już dostępna: Ankieta badania opinii mieszkańców

Wystarczy kliknąć, a jej wypełnienie zajmie kilka minut.

Do pobrania: