Informacji o organizowanym w dniu wyborów bezpłatnym, gminnym przewozie pasażerskim