W związku z ogłoszonymi naborami m.in. na bezzwrotną pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zapraszamy na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach podejmowania działalności gospodarczej -> w dniu 30.06.2020 r. (wtorek) o godz.16:00

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie, w biurze LGD KŁO pl. Kopernika 6, Prochowice. W związku z koniecznością zachowania standardów bezpieczeństwa, w szkoleniu może wziąć udział tylko 10 osób (decyduje kolejność zgłoszeń!). W razie większego zainteresowania, umożliwimy udział w szkoleniu także w trybie on-line poprzez aplikację zoom.

Prosimy zgłaszać się mejlowo na adres: biuro@lgdodra.pl w temacie wiadomości wpisując: ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE, ponadto w treści mejla prosimy podać imię, nazwisko i nr telefonu komórkowego (będziemy wysyłać potwierdzenia smsem lub mejlem).

Tematyka szkolenia: Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach inicjatywy Leader PROW 2014-2020 – wniosek o przyznanie pomocy i biznesplan

Zakres:
– warunki ubiegania się o dotację w ramach PROW 2014-2020
– wypełnianie formularza wniosku
– szczegółowe omówienie zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju i kryteriami wyboru operacji przez LGD
– tworzenie biznesplanu krok po kroku
– weryfikacja wniosku i biznesplanu
– obowiązki wynikające z podpisania umowy na realizację operacji.

Pod linkami znajdują się ogłoszenia o naborach wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej w dwóch PRZEDSIĘWZIĘCIACH naszej Lokalnej Strategii Rozowju:
NABÓR NR 1/2020 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA:
https://lgdodra.pl/nabory/nabory-2020/nabor-1-2020-podejmowanie-dzialalnosci-gosp-pi/

NABÓR NR 5/2020 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia P III. PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA:
https://lgdodra.pl/nabory/nabory-2020/5-2020-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-piii/

Więcej informacji można uzyskać w biurze LGD pod nr tel.: 76 858 45 45 lub 509 347 189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl

Ogłoszenie o szkoleniu na stronie:
https://lgdodra.pl/2020/06/szkolenie-dotyczace-pozyskania-pomocy-na-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/